مدیرعامل انتشارات منادی تربیت:

منادی تربیت تولیدات مناسب با نیاز مدارس را توزیع می کند

مدیرعامل انتشارات منادی تربیت گفت: انتشارات منادی تربیت باید به تاکید وزیر آموزش و پرورش، کتاب هایی متناسب با نیاز مدارس تولید کند.
منبع : اداره امور تربیتی استان سمنان |منادی تربیت تولیدات مناسب با نیاز مدارس را توزیع می کند
برچسب ها : تربیت ,منادی ,مدارس ,انتشارات ,منادی تربیت ,انتشارات منادی ,نیاز مدارس ,تولیدات مناسب ,تربیت تولیدات ,انتشارات منادی تربیت ,تربیت تولیدات مناس